กิจกรรม : มอบถุงยังชีพให้บ้านกักตัว COVID-19 หมู่ที่ 11 ตำบลสี่ขีด (27 พ.ย. 2564)


รายละเอียด :
    

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีดได้รับแจ้งข้อมูลและคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (บ้านกักตัว COVID-19) จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่ขีด และเวลา 15.00 น. นายสาริศ เดชรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีดได้มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชนประสานอสม.ในพื้นที่ตำบลสี่ขีดมารับถุงยังชีพ เพื่อนำถุงยังชีพไปมอบให้บ้านผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสัมผัสสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่หมู่ที่ 11 จำนวน 6 ครัวเรือน ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในการนี้ อบต.สี่ขีด...ขอขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลาในการนำถุงยังชีพไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสี่ขีด
- ผู้ใหญ่บ้าน/ทีม อสม. หมู่ที่ 11
...ด้วยรักและห่วงใย จาก อบต.สี่ขีด...
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 182 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**