กิจกรรม : มอบถุงยังชีพให้บ้านกักตัว COVID-19 หมู่ที่ 1,4,5,7,10,12 ตำบลสี่ขีด (15 ธ.ค. 2564)รายละเอียด :
    

 ...วันที่ 15 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีดได้รับแจ้งข้อมูลและคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (บ้านกักตัว COVID-19) จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกร็ดแรดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่ขีด และเวลา 09.00 น. นายสาริศ เดชรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ได้มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน ประสานอสม. และได้นำถุงยังชีพไปให้ประธาน อสม.แต่ละหมู่บ้าน เพื่อเป็นตัวแทนในการนำถุงยังชีพไปมอบให้บ้านผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสัมผัสสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 1 จำนวน 20 ครัวเรือน, หมู่ที่ 4 จำนวน 7 ครัวเรือน, หมู่ที่ 5 จำนวน 10 ครัวเรือน, หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ครัวเรือน, หมู่ที่ 10 จำนวน 1 ครัวเรือน และหมู่ที่ 12 จำนวน 3 ครัวเรือน ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

...ในการนี้ อบต.สี่ขีด...ขอขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลาเป็นตัวแทนในการนำถุงยังชีพไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสี่ขีด
- ทีม อสม. และผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1,4,5,7,10,12
...ด้วยรักและห่วงใย จาก อบต.สี่ขีด...
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564    อ่าน 128 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**