กิจกรรม : มอบถุงยังชีพให้บ้านกักตัว COVID-19 หมู่ที่ 6,8,13 ตำบลสี่ขีด (30 ธ.ค. 2564)
รายละเอียด :
    

 ...วันที่ 30 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีดได้รับแจ้งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงการระบาด COVID-19 จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่ขีดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกร็ดแรด และเวลา 11.50 น. นายสาริศ เดชรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ได้มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน ประสานอสม.ในพื้นที่มารับถุงยังชีพ เพื่อเป็นตัวแทนในการนำถุงยังชีพไปมอบให้บ้านผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสัมผัสสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 6 จำนวน 6 ครัวเรือน, หมู่ที่ 8 จำนวน 5 ครัวเรือน และหมู่ที่ 13 จำนวน 1 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

...ในการนี้ อบต.สี่ขีด...ขอขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลาเป็นตัวแทนในการนำถุงยังชีพไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสี่ขีด
- ทีม อสม. และผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6,8,13
...ด้วยรักและห่วงใย จาก อบต.สี่ขีด...
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564    อ่าน 104 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**