ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ขอขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 ส.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
18 ส.ค. 2563
3 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
37
11 ส.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563" ดาวน์โหลดเอกสาร
27
10 ก.ค. 2563
5 การประชุมเพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
10 มิ.ย. 2563
6 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
22 เม.ย. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
22 เม.ย. 2563
8 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
08 เม.ย. 2563
9 ประชาสัมพันธ์ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนในการขอรับบริการจาก อบต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 เม.ย. 2563
10 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51