ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565)
  รายละเอียด : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 123 คน