ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยอ้อ-ลานจำ ม.7,11
  รายละเอียด : ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยอ้อ-ลานจำ ม.7,11
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 92 คน