ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการพิจารณารายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในการขอรับการช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตามโครงกา ดาวน์โหลดเอกสาร
57
10 พ.ค. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
29
18 เม.ย. 2565
3 รายงานผลโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
21 มี.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์มาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับอัคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
44
14 มี.ค. 2565
5 ประชาสัมพันธ์ 6 วิธีขับรถปลอดภัยในช่วงฤดูฝน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
07 มี.ค. 2565
6 การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
04 มี.ค. 2565
7 การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
28 ก.พ. 2565
8 การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน คร้ังที่ 5/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 ก.พ. 2565
9 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
51
22 ก.พ. 2565
10 ประชาสัมพันธ์วิธีการรับมือก่อนเกิดวาตภัย เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
90
14 ก.พ. 2565
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีดเรื่อง การสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลสี่ขีด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
47
14 ก.พ. 2565
12 การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
14 ก.พ. 2565
13 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
11 ก.พ. 2565
14 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ด้วยหลัก 3 ต ดาวน์โหลดเอกสาร
88
08 ก.พ. 2565
15 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
56
04 ก.พ. 2565
16 ขอประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะวิธีลดผลกระทบจากภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
31 ม.ค. 2565
17 ประชาสัมพันธ์การส่งน้ำอุปโภค เพื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
64
27 ม.ค. 2565
18 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิธีการรับมือและป้องกันไฟป่า หมอกควัน ในช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
25 ม.ค. 2565
19 การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
21 ม.ค. 2565
20 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลสี่ขีด มีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
19 ม.ค. 2565
21 ประชาสัมพันธ์ การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
23
19 ม.ค. 2565
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด เรื่อง นโยบายและมาตรการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
25
19 ม.ค. 2565
23 ขอความร่วมมือพี่น้อง ชาวตำบลสี่ขีด ร่วมมือ ร่วมใจ คัดแยกขยะ ตำบลสี่ขีด สะอาด ไร้ขยะ ตามหลั้ก 3Rs ดาวน์โหลดเอกสาร
27
18 ม.ค. 2565
24 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
95
29 ธ.ค. 2564
25 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
103
27 ธ.ค. 2564
26 สื่อความรู้ "เชื้อดื้อยา" ดาวน์โหลดเอกสาร
92
27 ธ.ค. 2564
27 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
22 ธ.ค. 2564
28 การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
103
03 ธ.ค. 2564
29 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก และการแสดงธงชาติ ที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
106
24 พ.ย. 2564
30 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
100
16 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21