ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1(ตุลาคม2564ถึงธันวาคม2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
05 ม.ค. 2565
2 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีพ.ศ.2565(ไตรมาสที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 ม.ค. 2565
3 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-56 สายเขากิว ม.7 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
12
20 ธ.ค. 2564
4 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยอ้อ-ลานจำ ม.7,11 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
20 ธ.ค. 2564
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นศ.ถ. 169-31 จาหราษฎร์บำรุงถึงราษฎร์บำรุง บ้านสี่ขีด หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
28 ต.ค. 2564
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 4 (กรกฎาคม2564-กันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
18 ต.ค. 2564
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นศ.ถ.169-31 จากสายราษฎร์บำรุงถึงสายราษฎร์บำรุงบ้านสี่ขีด หมู่ที่ 3 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
63
12 ต.ค. 2564
8 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประปีพ.ศ.2564(ไตรมาสที่4)) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
07 ต.ค. 2564
9 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
30 ก.ย. 2564
10 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลสท์ติกคอนกรีต สาย 3067 ม.1 ต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
73
21 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43