ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน - ท่าโคก ม. 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
24 มิ.ย. 2565
2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 มิ.ย. 2565
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
20 มิ.ย. 2565
4 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 มิ.ย. 2565
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน - ในอ่าว หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
09 มิ.ย. 2565
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน- เขาฝามี หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
09 มิ.ย. 2565
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน-ในอ่าว ม. 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
09 มิ.ย. 2565
8 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน-เขาฝามี ม. 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 มิ.ย. 2565
9 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน ซอย 2หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 มิ.ย. 2565
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน ซอย 2 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
07 มิ.ย. 2565
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน - ท่าโคก ม. 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
02 มิ.ย. 2565
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน - ท่าโคก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
31 พ.ค. 2565
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
25 พ.ค. 2565
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
25 พ.ค. 2565
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
25 พ.ค. 2565
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ ม.13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(idding) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
25 พ.ค. 2565
17 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
17 พ.ค. 2565
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
10 พ.ค. 2565
19 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 พ.ค. 2565
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายบ่อหิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
03 พ.ค. 2565
21 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
03 พ.ค. 2565
22 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
03 พ.ค. 2565
23 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 พ.ค. 2565
24 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหิิน ม. 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
26 เม.ย. 2565
25 ประกาศเผยแพร่่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุชาติ ม. 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
26 เม.ย. 2565
26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหิน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
22 เม.ย. 2565
27 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
22 เม.ย. 2565
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
22 เม.ย. 2565
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายบุญยัง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
21 เม.ย. 2565
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องพรหมโหมด หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
21 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16