ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
229
13 ก.ค. 2560
302 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งวดที่ 2)(เม.ย.2560-มิ.ย.2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
220
03 ก.ค. 2560
303 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
03 ก.ค. 2560
304 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
224
29 มิ.ย. 2560
305 ประกาศราคากลางโครงการซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ราคากลาง 787,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
229
27 มิ.ย. 2560
306 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขากิวม.7 ราคากลาง 496,900.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
232
27 มิ.ย. 2560
307 ประกาศงานตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขากิว ม.7 ต.สี่่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
230
27 มิ.ย. 2560
308 ประกาศ อบต.สี่ขีด เรื่อง ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางด่าน-เขาหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
230
14 มิ.ย. 2560
309 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางด่าน-เขาหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
228
13 มิ.ย. 2560
310 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนควนช้างร้อง ม.2ราคากลาง 351,000.-บาท(สามแสนห้าหมื่่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
220
30 พ.ค. 2560
311 ประกาศงานตกลงราคาโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนควนช้างร้อง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
30 พ.ค. 2560
312 ประกาศงานตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประชาอุทิศ ม.5 ต.สี่่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
227
23 พ.ค. 2560
313 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประชาอุทิศ ม.5 ราคากลาง 497,300.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
219
22 พ.ค. 2560
314 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์บำรุง ม.3 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
224
09 พ.ค. 2560
315 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำ คอสะพานและไหล่ทางถนนคสล. จำนวน 4โครงการ ราคากลาง 300,600.- บาท(สามแสนหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
220
05 พ.ค. 2560
316 ประกาศงานตกลงราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำ คอสะพานและไหล่ทางถนนคสล. จำนวน 4โครงการ วงเงินจัดจ้าง 300,600.- บาท(สามแสนหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
221
05 พ.ค. 2560
317 ประกาศงานตกลงราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายยางโพรง-น้ำร้อน ม.7,11,2 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
02 พ.ค. 2560
318 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายยางโพรง-น้ำร้อน หมู่ 7,11,2 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
28 เม.ย. 2560
319 รายงานผลการพิจารณาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายหลักและสายซอยต่าง ๆ จำนวน19 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
234
24 เม.ย. 2560
320 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาขวาง-เกล็ดแรด ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
19 เม.ย. 2560
321 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาขวาง-เกล็ดแรด ม. 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
18 เม.ย. 2560
322 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายหลักและสายซอยต่างๆ จำนวน 19 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
244
03 เม.ย. 2560
323 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2560(ไตรมาส 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
227
03 เม.ย. 2560
324 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายหลักและสายซอยต่าง จำนวน 19 สาย ราคากลาง 1,129,000.- บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
221
29 มี.ค. 2560
325 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายถ้ำน้ำมนต์ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
09 พ.ค. 2556
326 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยบุญชูศรี ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
09 พ.ค. 2556
327 ประกาศผลการพิจารณาโครงการซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
255
10 เม.ย. 2556
328 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
01 เม.ย. 2556
329 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
244
26 มี.ค. 2556
330 ประกาศรายงานผลการพิจารณาสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
251
15 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  11  |12|  |13|  |14|  |15|  |16