ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
250
28 ก.พ. 2556
332 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
263
30 ม.ค. 2556
333 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนช้างร้อง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
15 ม.ค. 2556
334 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างรร.บ้านปราบฯ - ตำบลควนทอง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
15 ม.ค. 2556
335 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายหลักและสายซอยต่างๆ จำนวน 5 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
287
02 ม.ค. 2556
336 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายท่อประปาบ้านทุ่งหัวนา หมู่ที่ 9 และบ้านเกล็ดแร็ด หมู่ที่ 10 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
319
02 พ.ย. 2555
337 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
02 พ.ย. 2555
338 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
02 พ.ย. 2555
339 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
323
13 ก.ย. 2555
340 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
308
28 ส.ค. 2555
341 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 13 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
288
17 ส.ค. 2555
342 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 4 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
288
17 ส.ค. 2555
343 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ,ท่อ คสล.,คอสะพาน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13 ตำบลสี่ขีด, ดาวน์โหลดเอกสาร
291
24 ก.ค. 2555
344 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราบราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
281
24 ก.ค. 2555
345 สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล ม.4 ต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
306
18 มิ.ย. 2555
346 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหัวนา ม.9 ต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
276
18 มิ.ย. 2555
347 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายนายเชื่อง-นายหมวก ม.5 ต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
342
31 พ.ค. 2555
348 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวน ม.12 ต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
273
31 พ.ค. 2555
349 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายท่าโคกล่าง ม.11 ต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
378
31 พ.ค. 2555
350 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายวงแหวน หมู่ที่ 12 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
313
25 เม.ย. 2555
351 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยโนราห์-ตาแพ หมู่ที่ 1 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
296
25 เม.ย. 2555
352 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ท่อ คสล. ท่อประปา ภายในตำบลสี่ขีด จำนวน 21 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
29 มี.ค. 2555
353 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายเขาพนม-เกล็ดแรด ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
05 มี.ค. 2555
354 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายเขาพนม-เกล็ดแรด ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
05 มี.ค. 2555
355 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายเขากิว หมู่ที่ 7 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
268
17 ก.พ. 2555
356 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายเขากิว หมู่ที่ 7 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
276
17 ก.พ. 2555
357 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด เรื่อง เปิดประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
28 ธ.ค. 2554
358 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมคอสะพาน ปรับปรุงแหล่งน้ำดิบ ขุดคูระบายน้ำ พร้อมรื้อท่อประปาภายในตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
300
29 พ.ย. 2554
359 เปิดประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
29 พ.ย. 2554
360 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมคอสะพาน ปรับปรุงแหล่งน้ำดิบ ขุดคูระบายน้ำ พร้อมรื้อท่อประปาภายในตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
283
18 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  12  |13|  |14|  |15|  |16