ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมคอสะพาน ปรับปรุงแหล่งน้ำดิบ ขุดคูระบายน้ำ พร้อมรื้อท่อประปาภายในตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
302
04 พ.ย. 2554
362 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
325
07 ก.ย. 2554
363 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายยางโพรง-น้ำร้อน หมู่ที่ 11 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
296
31 ส.ค. 2554
364 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายพรุเตย-ห้วยลึก หมู่ที่ 6 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
283
31 ส.ค. 2554
365 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายยางโพรง-น้ำร้อน (ตอน 2) หมู่ที่ 11 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
321
15 ส.ค. 2554
366 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
293
05 ส.ค. 2554
367 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายบ้านปราบฯ-คลองเหลง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
28 ก.ค. 2554
368 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง รร.บ้านทุ่งหัวนา-นางบุญ หมู่ที่ 9 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
310
28 ก.ค. 2554
369 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองท่าเรือรี ถนนสายสำนักสงฆ์เขาพับผ้า ม.11 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
312
04 ก.ค. 2554
370 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายไร่หญ้า-หินหลัก หมู่ที่ 1 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
343
20 พ.ค. 2554
371 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายควนช้างร้อง หมู่ที่ 2 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
321
20 พ.ค. 2554
372 ประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
410
01 มี.ค. 2554
373 สอบราคาจ้างเหมาขยายระบบประปา หมู่ที่ 9,10 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
372
22 ก.พ. 2554
374 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ภายในตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
374
03 ก.พ. 2554
375 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ภายในตำบลสี่ขีด จำนวน 18 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
375
24 ม.ค. 2554
376 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ หมู่ที่ 7,13 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
19 ม.ค. 2554
377 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายห้วยอ้อ-ลานจำ ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
01 ธ.ค. 2553
378 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายเลียบคลองท่าเรือรี หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
19 ต.ค. 2553
379 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
11 ต.ค. 2553
380 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรีบปรุงสวนสุขภาพ หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
30 ส.ค. 2553
381 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรีบปรุงสวนสุขภาพ หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
30 ส.ค. 2553
382 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายหมอนทอง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
11 มิ.ย. 2553
383 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายท่าโคกล่าง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
11 มิ.ย. 2553
384 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน น้ำล้นสายซอยบ้านนายจงรัก หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
11 มิ.ย. 2553
385 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
417
23 เม.ย. 2553
386 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
486
22 มี.ค. 2553
387 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
370
22 มี.ค. 2553
388 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
358
22 มี.ค. 2553
389 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
362
22 มี.ค. 2553
390 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
325
22 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  13  |14|  |15|  |16