ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งหัวนา หมู่ที่ 9 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
320
22 เม.ย. 2551
422 เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
26 มี.ค. 2551
423 ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายท่าโคกล่าง หมู่ที่ 2,11 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
26 มี.ค. 2551
424 ผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงไหล่ทางถนนสายต้นพยอม-สี่ขีด หมู่ที่ 7,2 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
18 มี.ค. 2551
425 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
305
17 มี.ค. 2551
426 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
308
15 มี.ค. 2551
427 สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
334
10 มี.ค. 2551
428 สอบราคาจ้างเหมางาน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
354
29 ก.พ. 2551
429 ผลการสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
334
06 ก.พ. 2551
430 ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.ทางเข้าสำนักงาน และสนามหน้าเสาธง อบต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
371
05 ก.พ. 2551
431 ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายยางโพรง – น้ำร้อน แยกจากถนนสาย 4125 หมู่ที่ 7,12 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
350
05 ก.พ. 2551
432 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
335
22 ม.ค. 2551
433 ราคาจ้างเหมางานประเภทถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
324
21 ม.ค. 2551
434 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
322
08 ม.ค. 2551
435 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
306
22 ธ.ค. 2550
436 ผลการสอบราคาจ้างเหมาขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 3,5,11 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
319
18 ธ.ค. 2550
437 ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบรวมระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
304
11 ธ.ค. 2550
438 ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
314
30 พ.ย. 2550
439 สอบราคาจ้างเหมาประเภทระบบประปา จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
315
28 พ.ย. 2550
440 สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายช่องพรหมโหมด ดาวน์โหลดเอกสาร
329
23 พ.ย. 2550
441 สรุปผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านปราบฯ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
23 พ.ย. 2550
442 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
313
15 พ.ย. 2550
443 สอบราคาจ้างเหมางานประเภทถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
308
07 พ.ย. 2550
444 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
298
16 ก.ย. 2550
445 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
316
05 ก.ย. 2550
446 สอบราคาจ้างเหมาประเภทระบบประปา จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
317
28 ส.ค. 2550
447 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่าง ๆ จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
06 ส.ค. 2550
448 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่าง ๆ จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
320
29 มิ.ย. 2550
449 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่าง ๆ จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
304
25 พ.ค. 2550
450 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
283
23 พ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  15  |16