ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
04 ม.ค. 2565
32 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-56 สายเขากิว ม.7 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
101
20 ธ.ค. 2564
33 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยอ้อ-ลานจำ ม.7,11 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
20 ธ.ค. 2564
34 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ธ.ค. 2564
35 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 พ.ย. 2564
36 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นศ.ถ. 169-31 จาหราษฎร์บำรุงถึงราษฎร์บำรุง บ้านสี่ขีด หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
28 ต.ค. 2564
37 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 4 (กรกฎาคม2564-กันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
141
18 ต.ค. 2564
38 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นศ.ถ.169-31 จากสายราษฎร์บำรุงถึงสายราษฎร์บำรุงบ้านสี่ขีด หมู่ที่ 3 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
137
12 ต.ค. 2564
39 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประปีพ.ศ.2564(ไตรมาสที่4)) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
07 ต.ค. 2564
40 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 ต.ค. 2564
41 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
30 ก.ย. 2564
42 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลสท์ติกคอนกรีต สาย 3067 ม.1 ต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
135
21 ก.ย. 2564
43 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 3067 หมู่ที่ 1 บ้านน้ำร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
160
14 ก.ย. 2564
44 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564(เพิ่่มเติมครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
07 ก.ย. 2564
45 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 ก.ย. 2564
46 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.7 บ้านยางโพรง ต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
134
26 ส.ค. 2564
47 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวงแหวนซอย 1 ม. 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
06 ส.ค. 2564
48 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 ส.ค. 2564
49 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงปประมาณพ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตาโป ม. 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
13 ก.ค. 2564
50 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-05สายเขาขวาง - เกล็ดแรด ม. 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
12 ก.ค. 2564
51 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาจัดพัสดุประจำปีพ.ศ.2564ไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
02 ก.ค. 2564
52 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 3 (เมษายน 2564-มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
139
02 ก.ค. 2564
53 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ก.ค. 2564
54 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุุโครงการก่อสร้างถนนกำแพงกันดินแบบฐานรากเสาเข็มริมถนนสายยางโพรง-น้ำร้อนม.11งวดสุด้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
166
18 มิ.ย. 2564
55 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-03สายยางโพรง-น้ำร้อน ม. 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
14 มิ.ย. 2564
56 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 มิ.ย. 2564
57 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขากิว ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
13 พ.ค. 2564
58 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนคสล.สายวงแหวน-เขาฝามี ม. 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
13 พ.ค. 2564
59 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนคสล.สายบ้านนายสุชาติ ม. 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
13 พ.ค. 2564
60 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุุโครงการก่อสร้างถนนกำแพงกันดินแบบฐานรากเสาเข็มริมถนนสายยางโพรง-น้ำร้อนม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
11 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  2  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16