ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
03 พ.ค. 2564
62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 2 (มกราคม2564-มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
218
07 เม.ย. 2564
63 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาจัดพัสดุประจำปีพ.ศ.2564ไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
01 เม.ย. 2564
64 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
01 เม.ย. 2564
65 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 เม.ย. 2564
66 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่่มเติมครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
198
22 มี.ค. 2564
67 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นนศ.ถ.-3สายยางโพรง-น้ำร้อน ม. 7 ต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
172
04 มี.ค. 2564
68 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นนศ.ถ.-5สายเขาาขวาง-เกล็ดแรดม. 4 ต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
182
04 มี.ค. 2564
69 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
01 มี.ค. 2564
70 ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.7 บ้านยางโพรง ต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
184
10 ก.พ. 2564
71 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสมชาย ม. 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
08 ก.พ. 2564
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบที่ชำรุดเสียหายจำนวน 26 สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
195
02 ก.พ. 2564
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินแบบฐานรากเสาเข็มริมถนนสายยางโพรง-น้ำร้อน ม. 11ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
177
02 ก.พ. 2564
74 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
01 ก.พ. 2564
75 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินแบบฐานรากเสาเข็มริมถนนสายยางโพรง-น้ำร้อนม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
19 ม.ค. 2564
76 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบที่ชำรุดเสียหายจำนวน 26 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
172
19 ม.ค. 2564
77 ประกาศราคากลางก่อสร้างกำแพงกันดินแบบฐานรากเสาเข็มริมถนนสายยางโพรง-น้ำร้อนม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
14 ม.ค. 2564
78 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 26 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
176
14 ม.ค. 2564
79 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม2563-ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
184
11 ม.ค. 2564
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-03 สายยางโพรง-น้ำร้อนม. 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
11 ม.ค. 2564
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-05 สายเขาขวาง-เกล็ดแรดม. 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
11 ม.ค. 2564
82 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564โครงการก่อสร้างกำแพงดินแพงดินแบบฐานรากเสาเข็มริมถนนสายยางโพรง-น้ำร้อน ม. 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
06 ม.ค. 2564
83 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซืื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564(ไตรมาสที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
171
06 ม.ค. 2564
84 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564โครงการซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบที่ชำรุดเสียหายจำนวน 26 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
194
05 ม.ค. 2564
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนน้ำล้นถนนสายต้นตอ-ลานจำ ม. 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
183
04 ม.ค. 2564
86 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่่มเติมครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
196
04 ม.ค. 2564
87 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
04 ม.ค. 2564
88 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-05 สายเขาขวาง-เกล็ดแรด ม. 4 ต.สี่ขีดe-bdding) ดาวน์โหลดเอกสาร
199
22 ธ.ค. 2563
89 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-03สายยางโพรง-น้ำร้อน ม.7 ต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
184
22 ธ.ค. 2563
90 ประกาศโครงการก่่อสร้างถนนน้ำล้นถนนสายต้นตอ-ลานจำ ม. 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
17 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  3  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16