ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-03 สายยางโพรง-น้ำร้อนม.7 บ้านยางโพรงต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
202
16 ธ.ค. 2563
92 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-05 สายเขาขวาง-เกล็ดแรด ม.4 บ้านคลองงา ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
201
16 ธ.ค. 2563
93 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น ถนนสายต้นตอ-ลานจำม.7 ราคากลาง 550,725.50 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
182
14 ธ.ค. 2563
94 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น ถนนสายต้นตอ-ลานจำม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
14 ธ.ค. 2563
95 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
01 ธ.ค. 2563
96 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นนศ.ถ.169-03 สายยางโพรง-น้ำร้อนม. 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
17 พ.ย. 2563
97 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ม.7 บ้านยางโพรง ดาวน์โหลดเอกสาร
194
17 พ.ย. 2563
98 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่่นนศ.ถ.169-05 สายเขาขวาง-เกล็ดแรดม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
17 พ.ย. 2563
99 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
13 พ.ย. 2563
100 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
02 พ.ย. 2563
101 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเขาพับผ้า ม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
28 ต.ค. 2563
102 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายด่านขุนเดช ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
28 ต.ค. 2563
103 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลีกภัย ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
27 ต.ค. 2563
104 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดข่อยเตี้ย ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
27 ต.ค. 2563
105 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
12 ต.ค. 2563
106 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือประจำไตรมาศที่ 4 (กรกฎาคม2563 -กันยายน2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
09 ต.ค. 2563
107 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
01 ต.ค. 2563
108 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
30 ก.ย. 2563
109 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563(เพิ่่มเติมึรั้งที่ 7)
209
10 ก.ย. 2563
110 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 (เพิ่่มเติมครั้งที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
201
03 ก.ย. 2563
111 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-08สายโรงโม่หิน-เขาพระม.4บ้านคลองงาม.7บ้านยางโพรงม.9บ้านทุ่งหัวนา ต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
202
02 ก.ย. 2563
112 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
01 ก.ย. 2563
113 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-04สายบ้านนายสมชาย ม. 6
198
21 ส.ค. 2563
114 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-04สายบ้านนายสมชาย ม. 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
21 ส.ค. 2563
115 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นถนนสายต้นตอ-ลานจำ ม. 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
06 ส.ค. 2563
116 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
03 ส.ค. 2563
117 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรดม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
29 ก.ค. 2563
118 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลังเขา ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
23 ก.ค. 2563
119 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวงแหวน-ในอ่าว ม.12 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
13 ก.ค. 2563
120 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนคสล.สายช่องพรหมโหมด ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
13 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  4  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16