ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนคสล.สายวงแหวน-ท่าโคก ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
13 ก.ค. 2563
122 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนคสล.สายเลียบคลองท่าเรือรี ม.13 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
13 ก.ค. 2563
123 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3 (เมษายน 2563-มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
217
08 ก.ค. 2563
124 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
240
01 ก.ค. 2563
125 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
01 ก.ค. 2563
126 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563(เพิ่่มเติมึรั้งที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
220
23 มิ.ย. 2563
127 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
01 มิ.ย. 2563
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-08 สายโรงโม่หิน-เขาพระม.4บ้านคลองงา,ม.7บ้านยางโพรง,ม.9บ้านทุ่งหัวนาต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
221
27 พ.ค. 2563
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-04 สายบ้านนายสมชาย ม. 6 บ้านปราบ ต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
232
14 พ.ค. 2563
130 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
01 พ.ค. 2563
131 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-08 สายโรงโม่หิน-เขาพระ ม.4 บ้านคลองงา,ม.7บ้านยางโพรง,ม.9บ้านทุ่งหัวนา ต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
234
30 เม.ย. 2563
132 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-04 สายบ้านนายสมชาย ม.6 บ้านปราบ ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
250
24 เม.ย. 2563
133 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-04 สายบ้านนายสมชาย ม.6 บ้านปราบ ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราชด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bdding) ดาวน์โหลดเอกสาร
234
24 เม.ย. 2563
134 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-08 สายโรงโม่หิน -เขาพระ ม. 4 บ้านคลองงา ม.7 บ้านยางโพรง ม.9 บ้านทุ่งหัวนา ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
273
24 เม.ย. 2563
135 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-08 สายโรงโม่หิน-เขาพระ ม.4 บ้านคลองงา, ม.7 บ้านยางโพรง, ม.9 บ้านทุ่งหัวนา ต.สี่ขีด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid ดาวน์โหลดเอกสาร
231
24 เม.ย. 2563
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรด ม.10ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
237
20 เม.ย. 2563
137 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นนศ.ถ.169-08 สายโรงโม่หิน-เขาพนมม.4 บ้านคลองงา,ม.7 บ้านยางโพรง, ม.9 บ้านทุ่งหัวนา ต.สี่ข ดาวน์โหลดเอกสาร
229
16 เม.ย. 2563
138 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นนศ.ถ. 169-04 สายบ้านนายสมชาย ม.6 บ้านปราบ ต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
229
16 เม.ย. 2563
139 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือประจำไตรมาศที่ 2 (มกราคม2563 -มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
247
14 เม.ย. 2563
140 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
02 เม.ย. 2563
141 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพารางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรด ม. 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
223
01 เม.ย. 2563
142 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.169-04 สายบ้านนนายสมชาย ม. 6 บ้านปราบ ดาวน์โหลดเอกสาร
222
01 เม.ย. 2563
143 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนคสล.สายวงแหวน-ไร่หญ้า ม.1
224
01 เม.ย. 2563
144 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
233
01 เม.ย. 2563
145 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรด ม. 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
27 มี.ค. 2563
146 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรด ม. 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
24 มี.ค. 2563
147 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ.2563 (เพิ่่มเติมครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
219
18 มี.ค. 2563
148 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
234
04 มี.ค. 2563
149 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรดม. 10ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
219
03 มี.ค. 2563
150 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
02 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  5  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16