ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศประาชสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 21 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
236
27 ก.พ. 2563
152 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
26 ก.พ. 2563
153 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
239
26 ก.พ. 2563
154 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพารางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรด ม. 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
228
24 ก.พ. 2563
155 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพารางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรด ม. 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
254
24 ก.พ. 2563
156 ประกาศประาชสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยเขาพับผ้า ม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
21 ก.พ. 2563
157 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรด ม. 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
20 ก.พ. 2563
158 ประกาศประาชสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างโรงเรียนบ้านปราบ ฯ ม. 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
14 ก.พ. 2563
159 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพีระ-นายชอบม.12 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
12 ก.พ. 2563
160 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
05 ก.พ. 2563
161 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยรักษ์ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
23 ม.ค. 2563
162 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวงแหวนซอย 2 ม. 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
23 ม.ค. 2563
163 ประกาศประาชสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบางมุ่ย ม .7 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
23 ม.ค. 2563
164 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 1(ตุลาคม2562ถึงธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
238
15 ม.ค. 2563
165 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
248
02 ม.ค. 2563
166 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
02 ม.ค. 2563
167 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 25623 (เพิ่่มเติมครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
215
26 ธ.ค. 2562
168 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนคสล.สายควนช้างร้อง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
24 ธ.ค. 2562
169 ประกาศประาชสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์บำรุง ม. 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
24 ธ.ค. 2562
170 ประกาศประาชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาทราย-พรุค้อ ม. 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
24 ธ.ค. 2562
171 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
03 ธ.ค. 2562
172 ประกาศประาชสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวงแหวน-ไร่หญ้าม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
06 พ.ย. 2562
173 ประกาศประาชสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายควนช้างร้องม. 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
06 พ.ย. 2562
174 ประกาศแผนการจัดซื้อหรือจัดจ้าง พ.ศ. 2563 (เพิ่่มเติมครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
271
04 พ.ย. 2562
175 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
04 พ.ย. 2562
176 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนคสล.สายซอยหลีกภัยม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
22 ต.ค. 2562
177 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่บ่อน้ำร้อนบ้านสี่ขีด ม.1 (งวดที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
264
22 ต.ค. 2562
178 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
04 ต.ค. 2562
179 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือประจำไตรมาศที่ 4 (กรกฎาคม2562 -กันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
223
01 ต.ค. 2562
180 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม2562-กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  6  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16