ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
01 ต.ค. 2562
182 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
01 ต.ค. 2562
183 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
10 ก.ย. 2562
184 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพีระ-นายชอบม.12 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
04 ก.ย. 2562
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรดช่วงกม.ที่ 2+900ถึงกม.ที่3+100 ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
08 ส.ค. 2562
186 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีดเรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
05 ส.ค. 2562
187 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
01 ส.ค. 2562
188 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 (เพิ่่มเติมครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
236
18 ก.ค. 2562
189 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2562ราคาเกิน 500,000.- บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
234
11 ก.ค. 2562
190 ประกาศแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรด ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
09 ก.ค. 2562
191 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 3(เมษายน2562ถึงมิถุนายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
219
08 ก.ค. 2562
192 ประกาศแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง(เพิ่มเติ่มครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
231
08 ก.ค. 2562
193 ประกาศรายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 (ผ.ด.3)งวดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
04 ก.ค. 2562
194 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
01 ก.ค. 2562
195 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 อาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
215
10 มิ.ย. 2562
196 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาทราย-พรุค้อ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
215
04 มิ.ย. 2562
197 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์บำรุง ช่วง กม.ที่ 2+508 ถึง 2+654 ม.3 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
220
13 พ.ค. 2562
198 ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง ร.ร.บ้านทุ่งหัวนา-บ้านนางบุญ ช่วงกม.ที่ 0+500 ถึง กม.ที่ 0+647 ม.9 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
225
13 พ.ค. 2562
199 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561ถึงธันวาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
211
23 เม.ย. 2562
200 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562ถึงมีนาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
213
23 เม.ย. 2562
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาบ่อน้ำร้อนบ้านสี่ขีด ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
02 เม.ย. 2562
202 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีพ.ศ. 2562 งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
01 เม.ย. 2562
203 ประกาศโครงการก่อสร้างพัฒนาบ่อน้ำร้อนบ้านสี่ขีด ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
06 มี.ค. 2562
204 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาบอน้ำร้อนบ้านสี่ขีด ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
28 ก.พ. 2562
205 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่บ่อน้ำร้อนบ้านสี่ขีด ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
25 ก.พ. 2562
206 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 (เพิ่่มเติมครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
220
13 ก.พ. 2562
207 ประกาศแผนการจัดหารพัสดุประจำปีดพ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
227
21 ธ.ค. 2561
208 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้ออาหารเสริม(นม)ช่วงเปิดดภาคเรียนที่ 2/2561จำนวน 148 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
223
17 ธ.ค. 2561
209 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลีกภัย ม.5 ราคากลาง 525,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
234
05 พ.ย. 2561
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยน้ำใสม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
10 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  7  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16