ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรดม.10ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
236
01 ต.ค. 2561
212 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
01 ต.ค. 2561
213 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
01 ต.ค. 2561
214 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีพ.ศ. 2561 งวดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
01 ต.ค. 2561
215 ประกาศงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยน้ำใส ม.1 กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
229
24 ก.ย. 2561
216 ประกาศงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าเรือรี ม.11กว้าง 7 เมตร ยาว 60 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
223
24 ก.ย. 2561
217 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2561โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยน้ำใส ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
18 ก.ย. 2561
218 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2561โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าเรือรี ม. 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
18 ก.ย. 2561
219 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าเรือรี ม.11 กว้าง 7 เมตร ยาว 60 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
240
17 ก.ย. 2561
220 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยน้ำใส ม.1 กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
248
17 ก.ย. 2561
221 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
17 ก.ย. 2561
222 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรด ม.10ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
224
12 ก.ย. 2561
223 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2561โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรด ม.10
213
10 ก.ย. 2561
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานผู้บริหารอบต.สี่ขีดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
240
05 ก.ย. 2561
225 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม - เกล็ดแรด ม. 10 ราคากลาง 703,000.- บาท (เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
217
04 ก.ย. 2561
226 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สายราคากลาง 101,100.- บาท(หนึ่่งแสนหนึ่งพันหนึ่่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
218
04 ก.ย. 2561
227 ประกาศก่อสร้างอาคารสำนักงานสำหรับผู้บริหารอบต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
235
07 ส.ค. 2561
228 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสำหรับผู้บริหารอบต.สี่ขีด ราคากลาง965,000.- บาท(เก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
225
01 ส.ค. 2561
229 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายทางด่าน-เขาหัวช้าง ม.6 ราคากลาง 527,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
225
01 ส.ค. 2561
230 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
02 ก.ค. 2561
231 ประกาศรายงานผลตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
247
02 ก.ค. 2561
232 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายยางโพรง-น้ำร้อร ม.11 ราคากลาง 382,400.- บาท(สามแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
233
18 มิ.ย. 2561
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางด่าน-เขาหัวช้าง ม.6ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
231
01 มิ.ย. 2561
234 ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสำหรับผู้บริหารอบต.สี่ขีดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
248
01 มิ.ย. 2561
235 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวน - ในอ่าว ม.12 ราคากลาง 533,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
223
30 พ.ค. 2561
236 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดข่อยเตี้ย ม.9 ราคากลาง 533,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
234
30 พ.ค. 2561
237 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวน - ซอย 1 ม.8 ราคากลาง 533,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
236
30 พ.ค. 2561
238 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่หญ้า - หินหลัก ม.1 ราคากลาง 532,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
225
18 พ.ค. 2561
239 ประกาศงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสำหรับผู้บริหารอบต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
223
10 พ.ค. 2561
240 ประกาศงานโครงการก่อสร้างคสล.สายทางด่าน - เขาหัวช้าง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
10 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  8  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16